Posty

Spotkanie prezydium z dyrekcją Branżowej Szkoły „Praktyk”

W dniu 19 października odbyło się spotkanie prezydium z dyrekcją szkoły zawodowej, w obecności wicedyrektora naszej szkoły i ustalono, że gdzie tylko będzie to możliwe lekcje uczniów Praktyka będą zaczynały się później. Ponadto postulaty przedstawiane przez rodziców podczas wrześniowego zebrania Rady Rodziców zostały przekazane do Dyrekcji za pośrednictwem Pani Dyrektor Borek.

Sekretarz Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Gizyw Wielogłowach Anna Bogdanowicz

Składka na działaność Rady Rodziców.

Konto Rady Rodziców pozostaje niezmienione (Bank Łącki – 90 8805 0009 0044 7204 3000 0010) i przypominamy, że zostało ono założone, aby służyło Rodzicom i uczniom. Należy pamiętać, żeby przy wpłatach dla danej klasy czy na dany cel (np. zielona szkoła) dokładnie opisać tytuł wpłaty.

Zebranie Rady Rodziców. Wrzesień 2018

Pierwsze zebranie Rady Rodziców odbyło się 26.09.2018r. Po wyborze prezydium, uchwalony został w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny program profilaktyczno – wychowawczy na rok szkolny 2018/2019. Następnie omówiono wiele spraw, z którymi przyszli rodzice. Prezydium zostało zobowiązane do reakcji w związku z tym, że uczniowie szkoły Praktyk rozpoczynają lekcje dosyć wcześnie i spotykają się na korytarzach z uczniami szkoły podstawowej. W dalszej części spotkania rodzice mogli anonimowo na kartkach przedstawić swoje propozycje odnośnie spraw, które należałoby poruszyć w czasie spotkania z dyrekcją Szkoły Podstawowej. Pojawiły się głosy odnośnie modyfikacji obowiązujących mundurków. Niestety rodzice nie doszli do porozumienia co do ostatecznego kształtu nowego stroju szkolnego. Dla wielu rodziców nadal problemem jest obecność średniej ważonej, a raczej wciąż niezmodyfikowany system zapisu ocen poprawianych. Zwrócono też uwagę na to, że nadal są przypadki, iż na końcowych lekcjach k…

Rozliczenie działalności za rok 2017/2018

Do pobrania rozliczenie z działalności Rady Rodziców z poprzedniego roku.

Rozliczenie za rok 2017/2018

Skarbnik Rady Rodziców
przy Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Gizy w Wielogłowach Krzysztof Baran

Podziekowanie dla Przewodniczącej Rady Rodziców

Informacje z zebrania Rady Rodziców zwołanego w celu przedstawienia przez Dyrekcję wyników prac nad postulatami rodziców dotyczącymi średniej ważonej.

Zebranie rady rodziców. Podsumowanie prac Rady Pedagogicznej nad Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli wszystkich klas na spotkanie dnia 13 czerwca 2018 o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Wielogłowach. Tematem spotkania będzie podsumowanie prac Rady Pedagogicznej nad systemem oceniania w naszej szkole. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców.

Zarząd Rady Rodziców.